Welkom!

Hungary Pork Group is een bedrijven groep van Hungary Pork Kft, Hungary Pork Farming Kft en Pusztaser Kft. De bedrijven hebben een nauwe onderlinge samenwerking, waar Pusztaser de productie van biggen voor zijn rekening neemt, Hungary Pork Farming Kft vooral transport van dieren en voer verricht. Op de bedrijfven van Hungary Pork Kft worden vleesvarkens gehouden en op een mengerij wordt voer geproduceerd en opgeslagen voor alle tot de groep behorende varkenshouderijen.