Activiteiten
Biggen/varkenshandel
Mestaanwending
Transport
Varkenshouderijen
Voer

Activiteiten

De hoofdactiviteit van Hungary Pork Kft is de vleesvarkens produktie voor de oost europese markt. Dit op nieuwe moderne varkenshouderijen die voldoen aan de strengste europese eisen.

Naast de varkenshouderij houden Hungary Pork Kft en Hungary Pork Farming Kft zich bezig met aanverwante activiteiten zoals, biggen en varkenshandel, mest transport en mest aanwending en eigen vervoer van voer en varkens.

Biggen/varkenshandel

Naast de produktie activiteiten van vleesvarkens in Hongarije houdt Hungary Pork kft zich ook bezig met handel en levering van vleesvarkens en biggen. Zowel van eigen produktie als van derden.  

Mestaanwending

De mest die geproduceerd is op de bedrijven van Hungary Pork kft, wordt door Hungary Pork Farming aangewend op land van gecontracteerde akkerbouwers.  Dit gebeurt met een daarvoor speciaal aangeschafte bouwland injecteur. Met deze injecteur wordt de drijfmest op 15 cm diep in de grond gebracht zodat vrijwel geen geur vrijkomt en de nutrienten behouden blijven voor de plant. Hiermee bespaart de akkerbouwer op kunstmest aankoop en wordt het land verrijkt met organische stof wat het bodemleven bevorderd.

In Nederland hebben de eigenaars jarenlange ervaring met het aanwenden van drijfmest. Het bedrijf van Claudia is zelfs gespecialiseerd in deze techniek.

Hungary Pork kft streeft naar een gesloten kringloop waarbij de granen geproduceerd op de akkers bemest met drijfmest gekocht worden voor voedering aan de varkens op de bedrijven. 

Transport

Transport van onze varkens voer en mest wordt gedaan door ons zuster bedrijf Hungary Pork Farming kft. Dit bedrijf houdt zich bezich met de nevenactiviteiten t.b.v. Hungary Pork.

Hungary Pork farming kft beschikt over vrachtwagens voor varkens, voer en mest. Daarlangs verricht HPF ook alle voerhandel voor de eigen bedrijven en eventueel ook voor derden.

Varkenshouderijen

Produktie kwalitatief hoogwaardige vleesvarkens voor Hongarije en omliggende landen. Op nieuwe moderne produktielocaties. Op onze bedrijven worden strikte hygiene maatregelen gehandhaafd om gezonde varkens te kunnen produceren. Zo ontvangen wij bezoekers alleen op afspraak. En moet men douchen en bedrijfskleding aan voor binnen treden van het bedrijf. Het management wordt gedaan door de bedrijfsleider die verantwoordelijk is voor zijn eigen produktielocatie. 

Voer

De varkens op onze bedrijven krijgen allen brijvoer. Dit papje bestaat uit water, natte bijprodukten zoals biergist, kaaswei, gistconcentraat en ijs daarlangs worden droge produkten daaraan toegevoegd zoals tarwe, gerst, mais, maismeel, tarwevoerbloem soya, raap en brood.

Deze producten worden in een uiterst zorgvuldig gemengt en de ontbrekende mineralen en aminozuren worden via een kern toegevoegd.

De voer, eiwit en energiegift is afgestemd op de behoefte van het dier in het leeftijds en groei stadium.

Voer en bijproducten worden centraal ingekocht bij vertrouwde voerhandelaren en akkerbouwers. Van deze produkten is de afkomst bekend en worden monsters genomen voor analyse op de voedingswaarde ervan.