Het varken
Vleesvarkens
Zeugen

Het varken

Bij Hungary Pork Kft is het doel om een vleesvarken te produceren met een hoog magervlees gehalte. Daarnaast moet dit varken in staat zijn om efficient met zijn voer om te gaan en toch hard te groeien. Om dit doel te bereiken is er gekozen voor een kruising van de volgende rassen:

  • Engels Landras (PIC)
  • Large White (PIC)
  • Deense York (Danbred)
  • Duitse Pietrain 426 (PIC)

Vleesvarkens

De filosofie van Hungary Pork kft is om een varken te produceren dat efficiënt en snel groeit en toch veel mager vlees heeft. 

Daarom is gekozen de 426 Pietrainbeer voor de productie van de vleesbiggen. De 426 is een Pietrainbeer afkomstig uit de PIC stal. Deze beer vererft sterke bevleesdheid gekombineerd met goede voeropname capaciteit en groei. 

Zeugen

De biggen afkomstig van de eigen zeugenhouderij in Nederland. Op deze locatie worden 1500 zeugen gehouden met PIC topfok zeugen. Er worden 2% PIC zuivere Engels Landras zeugen gehouden voor de produktie van de Camborough subfokzeug. Dit betekend dat deze Engels Landras zeug gekruist wordt met PIC Large White. Van deze dieren worden er 120 gehouden voor de produktie van de vermeerderingszeugen. De Camborough zeug heeft de eigenschap om goede vleeskwaliteit te vererven en waaruit dieren geboren worden die efficiënt met voer omgaan. 

De Camborough zeug wordt gekruist met een Deense York van DanBred. Gekozen is voor deze kruising vanwege de produktie van uniforme vleesbiggen met goede groeicapaciteit.